Välkommen till Konsultiva

Chefs- och ledarskapsutveckling

Att leda en grupp individer med skilda förutsättningar, värdegrund och behov framåt kan vara en stor utmaning. Det kräver att man som ledare känner sig trygg i de beslut man fattar och att man är grundad i sin ledarskapsroll.

Konsultiva stödjer dig i chefs- och ledarskapsutveckling och i utvecklingen av ditt team. Målet är att skapa en hållbar och värdefull utveckling som ger en god lönsamhet i ditt företag och bidrar till hög kvalitet internt och externt till kund. En bra arbetsplats där medarbetarna upplever trivsel, mår bra i sig själva, i verksamheten och i relationerna med varandra är grundläggande för att detta ska bli möjligt.

Konsultivas insatser syftar till att du som chef och ledare ska ha de resurser som krävs för att kunna motivera och engagera dina medarbetare. De ska inspireras till att prestera på ett optimalt sätt för att nå de uppsatta mål som finns inom företaget.

Konsultiva arbetar utifrån övertygelsen om att en motiverad, inspirerad och organisatoriskt utbildad personal är ett företags främsta resurs. Ni som företag kan stärka er konkurrenskraft genom att ge personalen kunskapen och kraften som behövs för att lyckas och genom att utveckla er som ledare.

Kontakt

Konsultiva
Sigyns väg 2B
951 21 Nynäshamn

072-411 72 11
eva.burman@konsultiva.se