Detta kan Konsultiva göra för dig

Chefs- och ledarskapsutveckling

Företag och organisationer ser olika ut och därmed även de behov av utveckling och/eller fort- bildning som finns. Konsultiva arbetar med företagsanpassade utbildningar och ledarskapspro- gram. Detta kan bland annat handla om att identifiera hur olika individer och team tar till sig och hanterar information för att på så sätt kunna ha en mer effektiv kommunikation. Det kan också handla om att känna sig trygg i beslut man tar och att vara grundad i sin ledarskapsroll.

Meningen med de tjänster Konsultiva erbjuder är att du som ledare ska utveckla de verktyg och framgångsstrategier som behövs för att tillsammans med din personal skapa en attraktiv ar- betsplats med god lönsamhet där naturligtvis det främsta är kunden i fokus. Några exempel på vad vi arbetar med är:

- Inre och yttre ledarskap som du via ”smarta mål” omsätter till framgångsstrategier för att nå dina mål privat och/eller professionella mål.

- Utbildning av chefer och ledare i att hantera stress och utmattning inom verksamheten. Detta för att ge företaget en hållbar utveckling.

- Möt din rädsla, frigör energi och upplev att allt är möjligt. Lev ditt liv med en högre livskvalitet.

Team
I utvecklingsarbetet med team är målsättningen att tillsammans med dig som chef och ledare för teamet öppna upp för en kommunikation som leder teamet framåt i en förändring som är både beständig och positiv.

Kontakt

Konsultiva
Sigyns väg 2B
951 21 Nynäshamn

072-411 72 11
eva.burman@konsultiva.se