Företagsanpassade utbildningar

Konsultivas företagsanpassade utbildningar består av fyra koncept:

1) Konkret chefs- och ledarskapsträning som lyfter dig som ledare och medarbetare och gör det möjligt att stärka varumärket, öka omsättningen och öka affärsnyttan utifrån de mål som finns uppsatta inom verksamheten.

2) Arbete utifrån din verksamhets värdegrund, etik och moral för ökad trivsel och produktivitet.

3) Dialog och Utveckling som verktyg för framgångsrik kommunikation. Ett verktyg som lönar sig på ledning-, team- och individnivå.

4) Framgångsrikt och systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat till just din verksamhet. Detta in- nefattar förebyggande av olyckor och mental ohälsa och därmed främjande av trivsel och lever- ans inom ansvarsområde/roll på individ, team och ledarskapsnivå.

De ovan nämnda koncepten erbjuds även i form av seminarium, föreläsningar och workshops. Övriga företagsanpassade utbildningar efter önskemål kan också tillhandahållas.

Konsultiva utbildar även chefer, ledare och verksamheter i en hållbar och konkret hantering av kränkningar, trakasserier och mobbning samt krishantering, sorgbearbetning och konflikthantering på alla nivåer. En human och operativ hantering är nödvändig för att kvalitetsäkra verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Kontakt

Konsultiva
Sigyns väg 2B
951 21 Nynäshamn

072-411 72 11
eva.burman@konsultiva.se